بهترین منابع کنکور هنر 1401

کنکور شناور هنر و زبان همچون گروه های آزمایشی اصلی (تجربی، ریاضی و انسانی) متقاضیان خود را دارند. داوطلبان شرکت در کنکور هنر برای برنامه ریزی درسی کنکور و کسب رتبه قبولی کنکور سراسری هنر نیاز به تهیه بهترین منابع کنکور هنر و شناخت کتاب های درسی، کتاب های تستی و کتاب های کمک آموزشی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم دارند.

برای شرکت در کنکور هنر لازم است منابع عمومی و اختصاصی معرفی شده توسط سایت سازمان سنجش آموزش کشور را مطالعه نمایید.

#0000ff;">منابع کنکور هنر 1401

برای شرکت در کنکور هنر بایستی منابع معرفی شده از سوی سایت سازمان سنجش و وزارت آموزش و پرورش را مطالعه نمایید. دفترچه سوالات کنکور هنر به دو دسته #ff00ff;">سوالات عمومی و #ff00ff;">سوالات اختصاصی تقسیم می شود که برای پاسخگویی به هر یک از دفترچه لازم است منابع عمومی کنکور هنر و منابع اختصاصی کنکور هنر را مطالعه کنید.

همانطور که می دانید منبع طراحی سوالات کنکور سراسری، کتب درسی می باشد و از همین رو در ابتدا به معرفی کتاب های درسی مورد نیاز برای مطالعه کنکور شناور هنر خواهیم پرداخت. شایان ذکر است که تمام کتاب های درسی یاد شده در جداول زیر قابل دانلود از دانلود کتاب درسی با نشانی اینترنتی irtextbook.com می باشد. 

 

 

منبع: منابع کنکور شناور هنر

تاریخ : 11-1-2022 , 11:26  بازدید : 41