تجهیزات آشپزخانه صنعتی

نگین طبخ خاورمیانه یکی از شرکت‌های استارت آپی در حوزه تجهیزات آشپزخانه صنعتی است. این شرکت از ترکیب نخبگان ایرانی و مدیران با تجربه در حوزه طراحی و تولیدات آشپزخانه‌های صنعتی فعالیت دارد.

سایت تجهیزات آشپزخانه صنعتی و رستوران

تاریخ : 15-11-2021 , 5:52  بازدید : 12