رفع ریپورتی تلگرام

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">برای این‌که از ریپورت تلگرام خارج شوید و بتوانید آزاد و رها به هرکسی که دوست داشتید پیام دهید، ما به شما ۵ روش مطمئن و تضمینی معرفی می‌کنیم.

#eeeeee;border-left:none;margin:25px 0px;font-family:IranSans;line-height:1.7;padding-bottom:15px;font-weight:500;color:#505050;text-align:right;">ربات Spambot مطمئن‌ترین روش رفع ریپورت

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">برای این‌که از این ربات استفاده کنید، تلگرامتان را باز کرده و مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:

  #555555;font-family:IranSans;font-size:16px;text-align:right;">
 1. در بخش Search عبارت [email protected] را سرچ کنید و روی Spam Info bot کلیک کنید.

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">ربات رفع ریپورت تلگرام

  #555555;font-family:IranSans;font-size:16px;text-align:right;" start="2">
 1. روی دکمه Start کلیک کنید.

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">شروع ربات spam

  #555555;font-family:IranSans;font-size:16px;text-align:right;" start="3">
 1. روی گزینه This is a mistake کلیک کنید تا عملیات رفع ریپورت شروع شود.

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">انتخاب گزینه this is a mistake

  #555555;font-family:IranSans;font-size:16px;text-align:right;" start="4">
 1. حالا با زدن دکمه Yes به تلگرام شکایتتان را ثابت کنید.

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">ثبت شکایت به تلگرام

  #555555;font-family:IranSans;font-size:16px;text-align:right;" start="5">
 1. در این مرحله با زدن گزینه No, I’ll never do any of this به تلگرام می‌فهمانید که هیچ خطایی انجام نداده‌اید!

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">never do any of this

  #555555;font-family:IranSans;font-size:16px;text-align:right;" start="6">
 1. حالا در باکسی که برای شما باز می‌شود درخواست رفع ریپورت تلگرام را از طریق متن زیر به تلگرام اعلام کنید.

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">Dear Telegram Support!

#555555;font-family:IranSans;font-size:16px;margin-bottom:0px;text-align:right;">My Telegram Account has been spammed suddenly and I cannot sent message to any contacts whom i dont have their number and I want you to help me and Fix the issue and   remove my number from blacklist.

  #555555;font-family:IranSans;font-size:16px;" start="7">
 1. در مرحله بعد پیامی دریافت می‌کنید که تلگرام به شما تاریخی برای بررسی درخواستتان می‌دهد. بررسی‌ای که منجر به رفع ریپورت شما می‌شود.
تاریخ : 28-9-2021 , 2:30  بازدید : 14