حذفیات امتحان نهایی پایه نهم و دوازدهم ۱۴۰۰

دانش آموزان پس از دریافت برنامه امتحانات نهایی خرداد ضروری است که از حذفیات امتحان نهایی پایه نهم و دوازدهم مطلع گردند تا زمان مطالعه خود را صرف تسلط بر مباحث اصلی نمایند. پس از انتشار حذفیات امتحانات نهایی، بخشی از صفحات و یا مباحث کتاب حذف شده و در صورتی که دانش آموز از آن ها اطلاع نداشته باشد، وقت وی بیهوده تلف خواهد شد.

امتحان نهایی پایه نهم سال 1400 به دلیل جهش ویروس کرونا به صورت #ff00ff;">استانی برگزار می شود.

#0000ff;">حذفیات امتحان نهایی پایه دوازدهم خرداد ماه ۱۴۰۰

امتحانات نهایی پایه نهم و دوازدهم به صورت حضوری و نهایی برگزار می گردد و حجم برخی از کتاب های درسی باعث نگرانی دانش آموزان و والدین آن ها شده است. راه حل وزارت آموزش و پرورش برای این موضوع، ارائه فهرست حذفیات امتحان نهایی بوده است، بلکه مقداری از این نگرانی کاسته شود و دانش آموزان با تمرکز بیشتری به مطالعه بپردازند و با ورود به پادا و دریافت کارت ورود به جلسه امتحان نهایی، سر جلسه آزمون حضور به عمل آورند.

 

 

منبع: حذفیات امتحانات نهایی نهم و دوازدهم

تاریخ : 11-1-2022 , 11:12  بازدید : 43