خصوصیات وکیل ملکی تهران چه مواردی است؟

 خصوصیات یک وکیل ملکی در تهران دارای دو جنبه تخصص و تجربه را شامل میگردد. هر کدام از این دو محور خوددارای موارد زیادی است که به مختصر به آنها اشاره ای می کنیم.

حق الوکاله در تمام موارد امور حسبی دعاوی خانوادگی و غیر مالی متفاوت است. بیشتر بدانیم: تصرف عدوانی چیست؟ بهترین وکیل متخصص ملکی در تهران کیست؟ یک وکیل متخصص ملکی می تواند به معامله کمک کند تا روند معامله یکنواخت پیش برود و احتمال هر ریسک را کاهش دهد . داشتن یک وکیل ملکی خوب بسیار حائز اهمیت است. اینکه بتوانید درصد موفقیت بالایی در دادگاه های ملکی تهران داشته باشید بسیار مهم است.

در خصوص شکایت آقای ن.م. با وکالت آقای م.آ علیه آقای ر.ب با وکالت آقای س.ب و خانم س.ص. دایر بر ایجاد مزاحمت ملکی و خیانت در امانت؛ بدین توضیح که وکیل شاکی مرقوم داشتند موکل اینجانب در اواخر سال 1391 با متهم وارد مشارکت در احداث مغازه اغذیه فروشی و غذای آماده میشوند و این مشارکت پنج ساله بوده و مدیریت بخش اغذیه با موکل اینجانب بوده و مدیریت مالی با متهم بوده است ولی در سال 1392 موکل به علت بیماری مادرش حدود یک ماه و نیم از مغازه خارج شده و زمان بازگشت متهم مانع ورود موکل شده و همچنین تمام حسابهای مشارکت را به نفع خود تصاحب نموده است و موکل با متهم هیچگونه قرارداد کتبی ندارد و قراردادشان به صورت شفاهی بوده است وکیل متهم در دفاعیات خود طی لایحهای مرقوم داشتند: اولاً ادعای انعقاد عقد شفاهی مشارکت مورد انکار شدید موکل میباشد و این موضوع از موضوعاتی است که اثبات قرارداد شفاهی باید در دادگاه حقوقی صورت گیرد و فاقد وصف کیفری است. ثانیاً مزاحمت ملکی مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی میتواند نسبت به خود ملک واقع شود و در این مورد تعلق ملک به شاکی لازم و ضروری است یعنی شاکی ابتدا باید تعلق عین و یا منافع ملک را به خود ثابت نماید در حالی که ملک مورد نظر متعلق به موکل است نه شاکی. ثالثاً اظهارات وکیل شاکی با اظهارات شاکی در تناقض است زیرا در یک جا مدت قرارداد را پنج سال ذکر کردند و در جای دیگر دو سال ذکر کردند و شهود شاکی نیز بعضی از مدت قرارداد اظهار بیاطلاعی کردند و بعضی به نقل قول از شاکی مدت قرارداد را ۴ الی ۵ سال ذکر کردند و موضوع خیانت در امانت هم منتفی است زیرا شاکی چه چیزی را به امانت به متهم سپردند که وی نسبت به آن خیانت کردند؟

به این معنا که تا زمانی که مورد معامله تسلیم طرف نشده عقد محقق نمیگردد. در اصطلاح حقوقی به انان «عقود عینی» گفته می شود همانند رهن، وقف، هبه. ۱. در صورتی که منتفع از مال مورد انتفاع سوء استفاده کند. مطابق ماده ۵۱ مدنی حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود. هر مالکی میتواند با رعایت شرایط نسبت به حبس عین مال و قراردادن منفعت آن برای هدف مشروعی، مال خود را وقف نماید. وقف مال میتواند برای استفاده عموم مردم باشد یا برای شخص یا اشخاص معینی.

در این صورت خواهان باید فک رهن مورد معامله را نیز از دادگاه بخواهد. در نهایت هر گاه فروشنده حاضر به امضای سند انتقال به نام خریدار نشود، نماینده دادگاه در دفترخانه اسناد رسمی حاضر شده و سند انتقال را به نام خریدار امضاء میکند. اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود و به تبع آن میتواند در آن هر گونه دخل و تصرفی انجام دهد.

ب : ملک وقفکننده باشد. ج : موقوفه باید دارای منفعت حلال باشد و منفعت آن، متعلق حق غیر که مانع از تصرف است، نباشد. بنابراین واقف نمیتواند ملکی را که رهن داده، وقف کند. د: اصل مال با استفاده از منافع آن، تمام نشده و به مقدار قابل توجهی باقی بماند. بنابراین وقف مواد و کالاهای خوراکی و آشامیدنی صحیح نیست. ه : مال موقوفه باید قابل تحویل باشد. بنابراین مثلاً وقف حیوان فراری که امکان تحویل آن نیست، صحیح نیست.

مفروز در لغت به معنی جدا کرده شده است که مالکان و حدود آن مشخص شده است . ملکی که بعد از اشاعه به صورت چند سهم جداگانه در آمده و بین شرکا تقسیم شده باشد و در مقابل ملک مشاع است. مانند مالکیت یک دستگاه آپارتمان که قسمت اختصاصی به صورت مفروز است و قسمت های مشترک مشاعی است مانند راه پلهها و حیاط و ورودی ساختمان. عرصه به زمین ملک اطلاق می شود که بنا بر روی آن احداث می گردد.

واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند. نیز لازم است. فرقی نمیکند انشای وقف با لفظ و صیغه خاصی باشد یا هر فعل یا هر عملی که بر عمل وقف دلالت کند. استفادهکنندگان از موقوفه، اشخاص، اقشار یا گروه خاصیاند؛ همانند وقف مالی که برای استادان یا دانشجویان یک دانشگاه خاص یا دانشآموزان یک مدرسه مشخص است. استفادهکنندگان از آن مال موقوفه، شخص یا گروه خاصی نیستند بلکه وقف برای مصلحت عموم، مانند مساجد، بیمارستانها یا مردم یک شهر است.

۱. مهمترین معیار تشخیص یک وکیل ملکی خوب و مجرب، میزان تجربه وی در برسی پرونده های ملکی است. ملک به چه معناست؟ ملک در لغت به معنای آن چیزی است که در تصرف انسان است و در اصطلاح حقوقی به معنای تمام داراییهای غیر منقول اشخاص است. بر اساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی که بیان می دارد: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه . 

تحویل یا تسلیم مبیع نیز یعنی دادن مال مورد معامله به تصرف مشتری به گونهای که خریدار بتواند هر نوع تصرفی که بخواهد انجام دهد و مانعی برای آن نباشد . مال مورد معامله و امکان تسلیم آن( یعنی امکان تحویل به خریدار) از شروط اساسی برای صحت معامله است که فقدان آن در برخی موارد موجب بطلان بیع می گردد. در هنگام بروز این قبیل مشکلات خریداربا کمک وکیل ملکی میتواند اقدام به طرح دعوای الزام به تحویل مبیع علیه فروشنده نموده و از این طریق اقدام به دریافت ملک خریداری شده خود نماید. از جمله دعاوی که ممکن است حول محور تصرفات مالک از ملکش اقامه شود رفع مزاحمت ملکی یا دعوای مزاحمت ملکی می باشد. که با دعاوی مشابه مانند تصرف عدوانی و ممانعت از حق تفاوت دارد.

برای دریافت مطالب درباره وکیل ملکی تهران روی لینک زیر کلیک نمایید :

https://ctlaw.ir/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d9%84%da%a9%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%a8-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86/

 

 
تاریخ : 8-11-2021 , 5:10  بازدید : 398