ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی

متقاضیان بسیاری برای شرکت در #ff00ff;">آزمون استخدام دبیری در زمان اعلام سازمان سنجش اقدام به ثبت نام در آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی می نمایند. داوطلبان بایستی در زمان نام نویسی دقت خود را به کار گیرند تا اطلاعات خود را به درستی وارد سایت نام برده نمایند. در صورتی که اطلاعات درج شده در سایت اشتباه بوده باشد، متقاضی موظف به تصحیح این خطا می باشد زیرا که عدم اصلاح اشتباهات درج شده در سایت سازمان سنجش سبب عدم پذیرش داوطلب برای آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی می باشد. در این مقاله قصد داریم به زمان و نحوه ویرایش اطلاعات ثبت نام آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی آموزش و پرورش بپردازیم، چنانچه شما نیز مشکلاتی در این خصوص دارید، پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله، یاری مان کنید. 

داوطلبان بایستی در زمان اعلام شده برای #ff00ff;">ویرایش آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی آموزش و پرورش به سایت سازمان سنجش و آموزش کشور مراجعه نمایند.

#0000ff;">ویرایش آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی آموزش و پرورش 1403

در زمان نام نویسی ممکن است اطلاعات داوطلب به درستی درج نشده باشد یا عکس داوطلب دارای ایراداتی باشد که نیاز به تصحیح این اطلاعات و تطابق مدارک داوطلب با اطلاعات درج شده در سازمان سنجش و آموزش کشور می باشد. اگر داوطلب در زمان اعلام شده اقدام به تصحیح این خطاها ننماید، امکان پذیرش داوطلب در مراحل بعدی آزمون وجود نخواهد داشت. متقاضی بایستی در تاریخ های اعلام شده برای تصحیح و #800080;">ویرایش اطلاعات خود به سایت نام برده مراجعه و سپس به اطلاعات درست خود را ثبت نماید. 

  1. زمان ثبت نام آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی
  2. تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی
  3. انتشار کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی

 

 

 منبع: ویرایش ثبت نام استخدامی هنرآموزی و دبیری

تاریخ : 13-2-2024 , 6:59  بازدید : 0