ورک پرمیت کانادا چیست؟

 

#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;">Work Permit Canada #000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">یک تاییدیه کتبی است که دارندگان مجوز کار در کانادا، برای حضور قانونی در این کشور، باید آن را اخذ کنند. این مجوز، توسط اداره مهاجرت کانادا صادر می‌شود. افرادی که قصد #000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">مهاجرت به کانادا#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;"> #000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">و کار کردن در این کشور را دارند؛ به ورک پرمیت کانادا نیاز خواهند داشت#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;">.

#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa"> 

#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">یک نکته بسیار مهم این است که اگر با هر نوع ویزای موقتی در کشور کانادا اقامت داشته باشید، می‌توانید در صورت واجد شرایط بودن، #000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">ویزای کانادا#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;"> #000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">را به ویزای#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;">   Open Work Permit Canada #000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">تبدیل کنید#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;">.

#000000;border:none 1pt;padding:0in;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa"> 

صدور ویزای ورک پرمیت کانادا برای چه کسانی امکان پذیر است؟

 

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">صدور ویزای ورک پرمیت کانادا، برای دو دسته از افراد امکان پذیر است#000000;border:none 1pt;padding:0in;">: 

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;">1.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">افرادی که توسط یک کارفرمای کانادایی، پیشنهاد کاری یا جاب آفر دارند#000000;border:none 1pt;padding:0in;">.

#FFFFFF;vertical-align:baseline;margin:0in .5in 0in 0in;">#000000;">2.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">افرادی که هنوز شغل معتبر و قانونی در کانادا پیدا نکردند#000000;border:none 1pt;padding:0in;">.

 

انواع ورک پرمیت کانادا

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">1.کلوز ورک پرمیت کانادا

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">این نوع ویزا به نیروی کار خارجی اجازه می دهد فقط برای یک کارفرما کار کند#000000;border:none 1pt;padding:0in;">.

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">فرد بعد از دریافت پیشنهاد کاری یا جاب آفر توسط کارفرمای کانادایی، میتواند برای ویزای#000000;border:none 1pt;padding:0in;"> CLOSE WORK PERMIT #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">اقدام کند. کارفرما باید از اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا#000000;border:none 1pt;padding:0in;"> ESDC#000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">، مجوز اثر گذاری بر بازار کار کانادا#000000;border:none 1pt;padding:0in;"> LMIA #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">را دریافت کند تا بتواند نیروی کار خارجی را استخدام کند#000000;border:none 1pt;padding:0in;">. LMIA #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">سندی است که یک کارفرما در کانادا ممکن است قبل از استخدام یک نیروی کار خارجی به آن نیاز داشته باشد. این مجوز نشان می دهد که شهروند کانادایی برای انجام این کار در دسترس نیست و نیاز به یک کارگر خارجی برای شغل مورد نظر وجود دارد#000000;border:none 1pt;padding:0in;">.

 

 

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;" xml:lang="ar-sa">2.اپن ورک پرمیت کانادا

#000000;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">به اتباع خارجی امکان می‌دهیم برای مدت زمان مشخصی، برای هر کارفرما در کانادا، کار کنند؛ البته باید کارفرما مورد تایید دولت کانادا باشد#000000;background:#FFFFFF;">. Open Work Permit#000000;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">، ممکن است شغل یا مکان را محدود کند اما کارفرما را محدود نمی‌کند. بنابراین متقاضی، با اپن ورک پرمیت معتبر می تواند برای چند کارفرما در مناطق مختلف کانادا کار کند. در اپن ورک پرمیت، نیازی به دریافت ویزای جاب آفر ندارید#000000;background:#FFFFFF;">.

 

شرایط اخذ اپن ورک پرمیت کانادا

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;">1.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">مدرک و توجیه افسر برای بازگشت به وطن

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;">2.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">تمکن مالی

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;">3.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">مدرک عدم سوء پیشینه

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;" xml:lang="ar-sa">برای خواندن بیشتر شرایط ها کلیک کنید

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;" xml:lang="ar-sa"> 

برای دریافت ویزای اپن ورک پرمیت کانادا، به موارد زیل نیاز ندارید:

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;"> 

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;">1.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">ویزای جاب آفر یا پیشنهاد کاری توسط کارفرمای کانادایی

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;">2.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">تاییدیه ارزیابی تاثیر مثبت بر بازار کار کانادا

#FFFFFF;vertical-align:baseline;">#000000;">3.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">ثبت نام کارفرما در پورتال کارفرمایان و پرداخت هزینه کارفرما

#FFFFFF;vertical-align:baseline;margin:0in .5in 0in 0in;">#000000;">4.   #000000;border:none 1pt;padding:0in;" xml:lang="ar-sa">تمدید ویزای کاری کانادا

هزینه ورک پرمیت کانادا در سال 2024

 

#000000;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">اگر از کشور کانادا، برای دریافت ورک پرمیت یا تمدید ورک پرمیت درخواست دهید، نیاز به انگشت نگاری ندارید و بنابراین نیازی نیست برای آن هزینه‌ای بپردازید. اما اگر از بیرون کانادا برای ورک پرمیت درخواست دهید، باید هزینه انگشت نگاری را پرداخت کنید#000000;background:#FFFFFF;">.

#000000;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa"> 

سخن پایانی :

 

#000000;background:#FFFFFF;" xml:lang="ar-sa">ویزای ورک پرمیت کانادا، به شما این امکان را میدهد که در این کشور کار کنید و از تمامی امکانات آن برخوردار شوید. با دریافت اين ويزا،‌ امکان کار کردن اعضای خانواده هم وجود دارد و پس از گذشت یک دوره مشخص، این امکان را دارید که برای اقامت دائم کانادا درخواست دهید#000000;background:#FFFFFF;">. 

تاریخ : 13-2-2024 , 8:24  بازدید : 2