ثبت نام مدارس شاهد اول ابتدایی 1400 – 1401

در ایران مدارس متعدد دولتی، نیمه دولتی و غیردولتی در حال فعالیت و آموزش به دانش آموزان هستند. از سری مدارس نامبرده که مورد توجه بسیاری از والدین و دانش آموزان می باشد، می توان به مدارس شاهد اشاره نمود. این مدارس در سطح آموزش، خدمات و امکانات بالایی قرار دارند و در سه پایه اصلی (اول ابتدایی، دوره اول و دوم متوسطه) جذب دانش آموز انجام می دهند. گفتنی است که علاوه بر پایه های اصلی در برخی سال ها پذیرش میان پایه نیز انجام می شود. مقاله حاضر را به موضوع ثبت نام مدارس شاهد اول ابتدایی اختصاص داده ایم.

#0000ff;">#0000ff;" href="https://moshaveranebartar.com/%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF/">زمان ثبت نام شاهد اول ابتدایی 1400 – 1401

هر ساله دانش آموزان علاقمند اشتغال به تحصیل در مدارس شاهد، بایستی در زمان مقرر به سایت ثبت نام مدارس شاهد مراجعه نمایند و با طی نمودن مراحل نام نویسی، به تکمیل اطلاعات مورد نیاز بپردازند. ثبت نام پایه های اول ابتدایی، هفتم و نهم به عنوان پایه های اصلی محسوب می شود و #ff00ff;">کسب عنوان قبولی، مشروط به دریافت امتیاز مورد نیاز مدرسه ای که در آن ثبت نام نموده اید، می باشد.

 

 

منبع: ثبت نام مدارس شاهد ابتدایی

تاریخ : 11-1-2022 , 11:18  بازدید : 43