زمان برگزاری کنکور سراسری 1401

ثبت نام کنکور سراسری و آزاد نیز همانند سال های قبل، با یکدیگر ادغام شده و یک آزمون ورودی برای دانشگاه های #ff00ff;">سراسری (روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس) و#ff00ff;"> آزاد برگزار می گردد. داوطلبانی که قصد شرکت در گروه های آزمایشی علوم تجربی، علوم انسانی، ریاضی فیزیک، هنر و زبان را دارند می بایست با نحوه برنامه ریزی کنکور سراسری آشنا شوند و پس از مطالعه منابع مورد نیاز، در #ff00ff;">زمان برگزاری کنکور سراسری، در جلسه آزمون حضور به عمل بیاورند. 

داوطلبان برای حضور در جلسه آزمون موظف به دریافت کارت ورود به جلسه کنکور می باشند.

#0000ff;">زمان برگزاری کنکور سراسری 1401

داوطلبان شرکت در آزمون سراسری که در تاریخ ثبت نام کنکور سراسری اقدام به نام نویسی نموده اند. در روزهای #ff00ff;">(9، 10، 11 و 12) تیرماه سال 1400 می بایست توانایی خود را به رخ سایر داوطلبان بکشند. این آزمون به صورت یکپارچه در تمام استان های کشور برگزار می گردد. تازیخ دقیق برگزاری کنکور سراسری به شرح ذیل است:

 

 

منبع: زمان برگزاری کنکور

تاریخ : 11-1-2022 , 12:44  بازدید : 41